22 november 2017

Dag premiekorting, hallo loonkostenvoordelen

Het Rijk schrapt de premiekorting. Daar komen ‘loonkostenvoordelen’ voor terug. Vooral voor kleinere bedrijven heeft dat voordelen.

Premiekortingen golden voor werkgevers die iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst namen: jongeren, ouderen, en arbeidsgehandicapte werknemers. De korting werd verleend op de premie die u als werkgever betaalt voor de werkgeversverzekeringen, zoals de WIA/WAO en de WW.

Vanaf 1 januari worden deze kortingen vervangen door loonkostenvoordelen. Geen korting op de premie meer, maar een subsidie voor het aannemen van iemand uit deze werknemersgroep. Voordeel voor kleinere bedrijven is dat ook zij het volle bedrag krijgen uitgekeerd. Bij een premiekorting vielen deze bedragen namelijk vaak lager uit doordat kleinere bedrijven niet zoveel premie betalen.

Kijk voor exacte informatie hierover op deze website.

Hieronder de vergelijkingstabel:

Tabel loonkostenvoordeel

Werknemers voor wie tegemoetkomingen gelden Premiekorting (korting op premie werkgeversverzekeringen WIA/WAO en WW) Loonkostenvoordeel
Ouderen (56+) € 7.000 € 6.000
Arbeidsgehandicapten € 7.000 € 6.000
Herplaatsten € 7.000 € 6.000
Werknemers onder banenafspraak € 2.000 € 2.000
Delen: