Organisatie scan

search

Organisatie scan

De juiste beheersmaatregelen

Zonder goed verzuimmanagement kunnen de kosten van verzuim de pan uit rijzen. Een duidelijke visie op verzuimmanagement is het begin om meer grip op de zaak te krijgen.

Met de juiste beheersmaatregelen komt er grip op de kostenontwikkeling en krijgt u een beter beeld van wat u te wachten staat. Denk bijvoorbeeld aan een goede RI&E of een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Ondervang de risico’s, en ontwikkel een goed beeld van de medewerkers “at risk”. 

Rollen en competenties in uw organisatie
Waar liggen de verantwoordelijkheden en wie heeft het mandaat? Zijn uw medewerkers hiervoor voldoende opgeleid? Leeft er een gezonde cultuur onder uw personeel en zijn er genoeg  re-integratie prikkels? Wij analyseren en toetsen de rollen en competenties van uw medewerkers op het gebied van verzuimmanagement.

Toetsen van uw providerboog
Werkt u samen met goede partijen en maken zij hun beloftes waar? De ene dienstverlener is de andere niet. Is  bijvoorbeeld uw bedrijfsarts besluitvaardig en koppelt hij terug met concrete voorstellen tot re-integratie en kostenbesparingen? Is uw casemanager/verzuimregisseur in the lead, of bepaalt juist uw zieke werknemer de snelheid van de re-integratie? Dankzij onze  Providerboog-check weet u of de diverse rollen op elkaar zijn afgestemd en of de kwaliteit daarvan is wat u ervan zou mogen verwachten.

Financiële analyse
Voor welke werknemersgroepen loopt u welk risico? Welke beheersmaatregelen heeft u (nog niet) getroffen? Door risico’s en verzuimkosten scherp in beeld te brengen, komen wij tot een gedegen planning voor verbetering en kostenreductie.