Re-integratie dienstverlening

UWV-begeleidingsservice

Re-integratie dienstverlening

Re-integratiebedrijf

Wij hebben een ruime werkervaring opgebouwd in de re-integratie begeleiding van werkgevers en werknemers in het nul en eerste spoor. Onze dienstverlening als re-integratiebedrijf valt onder te verdelen in:

  1. Wet verbetering poortwachter stappen

De wet verbetering poortwachter stelt welke stappen u binnen welke streeftermijnen dient te zetten. Vaak besteden werkgevers dit uit aan een arbodienst. Wij kijken mee of dit ook op een juiste en tijdige manier gebeurt. De praktijk leert dat hier vaak ruimte is tot verbetering. Wij treden dan op als verzuimcoach in tweede lijn.

  1. Re-integratie bevorderende adviezen

Wij helpen u een re-integrerende zieke medewerker op de beste manier in te zetten. Dat begint met het formuleren van de juiste vraagstelling aan de bedrijfsarts. Binnen de beperkingen en mogelijkheden die de bedrijfsarts heeft bepaald, geven we, samen met u en werknemer richting aan de re-integratie.

  1. Loonwaarde vaststellen

Een van de manieren om het succes van re-integratie te meten, is het vaststellen van de gerealiseerde loonwaarde. Dit is van belang voor een eventuele uitkering op de verzuimverzekering of de loonwaardebepaling voor de WIA. Dit is een complexe berekening doordat hij afhankelijk is van vele factoren. Aangezien wij zijn opgeleid tot loonwaarde-expert kunnen wij u als werkgever hierbij ondersteunen.

  1. Cofinanciering interventiekosten

In het belang van een succesvolle re-integratie en mogelijke verkorting van de duur van de re-integratie, kan een bedrijfsarts bepaalde interventies adviseren. Indien hierbij een werkgeversbijdrage wordt gevraagd, kan de belanghebbende verzekeraar bereid zijn hieraan bij te dragen. Wij helpen verzoeken daartoe financieel te onderbouwen en op een correcte manier in te dienen.

Wij werken rechtstreeks in opdracht van werkgevers en in opdracht van verzekeraars of gevolmachtigd agenten. Uiteraard voldoet onze dienstverlening aan de AVG richtlijnen en de richtlijn privacy inkomensverzekeringen welke is opgesteld door de OVAL en het Verbond van Verzekeraars. Ons privacy beleid vindt u op deze website.