UWV begeleidingsservice

UWV-begeleidingsservice

UWV begeleidingsservice

Terughalen gelden sociale zekerheid

Heeft u in beeld wanneer u aanspraak kunt maken op subsidies, kortingen en vrijstellingen? U kunt er veel geld mee besparen! Wij brengen dit voor u in kaart.

Controle WHK-beschikkingen
Aan het einde van het jaar ontvangt uw organisatie de ‘Beschikking werkhervattingskas’ van de belastingdienst. Hier blijken nog wel eens fouten in te zitten. Wij controleren hem nog eens goed.

Controle op sectorindeling
Sinds juli 2016 controleert de Belastingdienst actief de sectorindeling van werkgevers. Volgens de Belastingdienst is het namelijk mogelijk dat een werkgever een andere sector opgeeft dan de sector die bij de Belastingdienst geregistreerd staat. Een verandering van sectorindeling kan voor u positieve maar ook negatieve gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor uw WHK-premies, WW-premies, cao en opleidingsfondsen. Wij controleren of uw bedrijfsactiviteiten overeenkomen bij de juiste sectorindeling.

RI&E-check
Volgens de Arbowet zijn bedrijven verplicht een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. In de RI&E brengt u alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn schriftelijk in kaart. Daarnaast schat u ook de hoogte van de risico’s in. In het RI&E Plan van Aanpak beschrijft u vervolgens hoe u de risico’s gaat aanpakken. Is dit proces binnen uw bedrijf geborgd en up-to-date? Wij kijken samen met u of de RI&E nog voldoende actueel is.