11 januari 2017

Gaat ’t veilig? Laat een RI&E opstellen!

Als werkgever draagt u een zware verantwoordelijkheid voor uw mensen. Tijdelijke en vaste krachten kunnen tijdens hun werk schade lijden. De bewijslast ligt dan bij u om aan te tonen dat u er alles aan gedaan hebt om arbeidsrisico’s uit te sluiten. Een goed geschreven RI&E is nodig om dat te bewijzen.

Als een medewerker door een fout schade veroorzaakt, draait u als werkgever daar voor op. Er is een wettelijke zorgplicht die vereist dat materialen, ruimten en gereedschappen veilig zijn. Dat geldt ook voor instructies en aanwijzingen. Zorg dat dit alles up-to-date blijft en leg het vast in een goed geschreven Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Jaarlijkse toetsing
Voor grotere MKB-bedrijven (25 of meer werknemers) is het noodzakelijk dat een RI&E ook wordt goedgekeurd door een arbodienst of gecertificeerde deskundige. Want is er geen goedgekeurde RI&E aanwezig, dan kan een bedrijfsongeval u worden aangerekend. Dit geldt ook voor RSI-klachten en beroepsziekten.

Laat uw RI&E opstellen
Juist bij een RI&E is het handig om een onafhankelijke partij dit te laten uitvoeren. Als buitenstaander zien wij bij Inside Case Management zaken die u misschien al lang niet meer zou opmerken. Het gemak ervan weegt niet op tegen de kosten. Met ruime ervaring in deze materie zorgt Inside Case Management voor een efficiënte aanpak.

Bel Patrick Weertz voor een vrijblijvende intake: 0413-729100.

Delen: