11 september 2017

Gedifferentieerde premies WGA en ziektewet voor 2018 zijn bekend: betaal niet te veel

Sinds 2014 wordt de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) bepaald door de bedrijfsgrootte van uw bedrijf. De nieuwe premies zijn bekend. 

In het algemeen betalen kleine bedrijven een premie die afhankelijk is van hun sector. Middelgrote bedrijven betalen voor een deel ook een individuele premie. Hoe ziet dat er voor 2018 precies uit?

  • Kleine werkgevers (met een loonsom tot 328.000 euro) betalen alleen de sectorpremie. Zij krijgen dus geen individueel bepaalde premie.
  • Middelgrote werkgevers (met een loonsom tussen 328.000 tot en met 3.280.000 euro  betalen een gewogen gemiddelde van sectorpremie en een individuele premie. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de individuele toerekening.
  • Grote werkgevers (met een loonsom groter dan 3.280.000 euro) betalen enkel een premie op individueel niveau.

De nieuwe gegevens laten voor de WGA geen schokkende wijzigingen zien. Opvallend vinden we wel de vrij forse stijging van de Ziektewetpremie. Grote bedrijven zullen daarmee niet snel  bij het UWV verzekeren en eerder voor een particuliere verzekeraar kiezen, als ‘eigenrisicodrager’. Temeer omdat ze de staartlasten mogen achterlaten bij het UWV.

Wat is voor uw bedrijf de meest voordelige afweging, UWV of zelf verzekeren? Inside Case Management weet raad. Voor al uw vragen belt u gratis met onze Verzuim- en WIA-helpdesk: 0413-729100.

 

Delen: