11 juli 2017

Hoe voorkom je een loonsanctie?

Met een deskundigenoordeel kunt u laten toetsen of u goed op weg bent met de re-integratieinspanningen in een verzuimdossier. Maak gebruik van de expertise van Inside Case Management.

 Bij een WIA-aanvraag beoordeelt het UWV het bijbehorende re-integratieverslag. Als daaruit blijkt dat de re-integratieinspanningen van de werkgever onvoldoende waren, kan het UWV een loonsanctie van maximaal 1 jaar opleggen en de WIA-aanvraag tot die tijd niet in behandeling nemen. Dit betekent dat u tot een jaar langer loon moet doorbetalen. Een hoge kostenpost dus, die u kunt voorkomen door alle verplichtingen van de Wet verbetering Poortwachter goed na te komen.

Deskundigenoordeel geeft zekerheid
Het deskundigenoordeel is een goed instrument om tussentijds na te gaan of de re-integratieinspanningen voldoen aan de gestelde eisen. U krijgt bij onvoldoende inspanningen te horen waar u kunt bijsturen om een loonsanctie te voorkomen. Dit maakt van het deskundigenoordeel een waardevol middel om u ervan te verzekeren dat u op de goede weg bent, én om te horen wat er nog verbeteren moet.

Laat u adviseren
Inside Case Management kan u daarbij professioneel ondersteunen. Bijvoorbeeld door tijdens het verzuimtraject al te toetsen of u op de goede weg bent. En wilt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen? Dan weten wij de weg en begeleiden we u graag!

Bel met Patrick Weertz: 0413-729100

Delen: