20 juni 2017

Klaar voor de nieuwe Europese privacywetgeving?

Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een stappenplan helpt bedrijven om zich hierop voor te bereiden.

De AVG gaat straks in de hele Europese Unie gelden en vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nieuwe wet wordt nog weer een stukje strenger en stelt hoge boetes in het vooruitzicht voor bedrijven die zich niet aan de regels houden. Zaak dus, om uw organisatie op tijd klaar te stomen voor de AVG.

Stappenplan privacywetgeving
Om het wat makkelijker te maken, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een stappenplan opgesteld waarmee elke organisatie zich kan voorbereiden. In 10 stappen leert u wat de nieuwe regels inhouden, wat de rechten zijn van betrokkenen en hoe u procedures opstelt om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Belangrijk daarbij is dat u in kaart brengt welke persoonsgegevens u verwerkt, waar deze gegevens vandaan komen en met welke partijen uw organisatie deze gegevens deelt.

Verzuimdossiers goed doorlichten
We schreven al eerder dat privacy een rol speelt bij verzuimdossiers. Laat Inside Case Management eens beoordelen in hoeverre uw verzuimadministratie nu al voldoet aan de nieuwe regelgeving. Bel Patrick Weertz: 0413-729100.

Delen: