13 oktober 2017

Nieuw regeerakkoord: goed nieuws voor kleine werkgevers!

We hebben een nieuw regeerakkoord. En daarin zijn ook afspraken gemaakt over loondoorbetaling bij ziekte. Dit betekent vooral lastenverlichting voor kleine werkgevers.

In het regeerakkoord lezen we dat de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers wordt verkort van 2 naar 1 jaar. De grens ligt bij 25 medewerkers. Nog onduidelijk is of er dan gerekend wordt met 25 maal het gemiddelde loon in Nederland (25 x € 32.800 = € 820.000) of 25 medewerkers op de loonlijst.

We lezen ook een paar kanttekeningen die we nu alvast met u delen:

  1. Om het tweede jaar te financieren komt er voor de kleine werkgevers een collectieve uniforme premie. Veel bedrijven van deze grootte hebben een verzuimverzekering waarbij ook het risico van het tweede jaar doorbetalen verzekerd is. Zal het wegvallen van dit tweede deel een voordeel opleveren ten opzichte van de nieuwe collectieve premie? Dat valt te bezien.
  2. Het UWV wordt gedeeltelijk verantwoordelijk voor de re-integratie in het tweede jaar. De hamvraag daarbij is: voor welk gedeelte en welk gedeelte blijft op het bordje van de werkgever.
  3. Gaan de premies van de WIA-producten nu omhoog omdat de re-integratie inspanningen in het tweede jaar bij het UWV komen te liggen? Het UWV heeft geen goede reputatie rond het daadkrachtig re-integreren. De vraag is of de WIA-verzekeraars dit falende beleid willen verzekeren zonder premieverhoging.
  4. Indien het UWV passief blijft bij het re-integreren van deze groep Ziektewet vangnetters, krijgen de werkgevers daarvan de rekening gepresenteerd door de WGA gedifferentieerde premie?

Naast deze beperking van de loondoorbetaling wordt ook de premiedifferentiatie voor de WGA verkort van 10 naar 5 jaar. Dit geldt voor alle bedrijven. Ook hier zien we reden voor optimisme en maar met een paar kanttekeningen:

  1. Wordt de uitkeringsduur voor eigenrisicodragers WGA nu ook bekort?
  2. Ook hiervoor komt er een uniforme premie. Hoe hoog wordt deze? Wordt het een sigaar uit eigen doos? We hopen het niet…

Genoeg reden dus om de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten te houden. Inside Case Management zoekt het voor u uit! Nu al vragen over dit onderwerp? Vraag Patrick Weertz 0413-729100.

Delen: