Nieuws

19 december 2017

Uitspraak hof: mogelijk premie terug te vorderen?

Had u in het eerste kwartaal van 2014 een flexwerker die ziek uit dienst is gegaan? Dan is de kans...

Lees meer
22 november 2017

Dag premiekorting, hallo loonkostenvoordelen

Het Rijk schrapt de premiekorting. Daar komen ‘loonkostenvoordelen’ voor terug. Vooral voor kleinere bedrijven heeft dat voordelen. Premiekortingen golden voor...

Lees meer
13 oktober 2017

Nieuw regeerakkoord: goed nieuws voor kleine werkgevers!

We hebben een nieuw regeerakkoord. En daarin zijn ook afspraken gemaakt over loondoorbetaling bij ziekte. Dit betekent vooral lastenverlichting voor...

Lees meer
11 september 2017

Gedifferentieerde premies WGA en ziektewet voor 2018 zijn bekend: betaal niet te veel

Sinds 2014 wordt de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) bepaald door de bedrijfsgrootte van uw bedrijf. De nieuwe premies zijn...

Lees meer
4 augustus 2017

Nieuwe Arbowet: dit verandert er voor u

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. We zetten voor u de veranderingen op een rij. De...

Lees meer
11 juli 2017

Hoe voorkom je een loonsanctie?

Met een deskundigenoordeel kunt u laten toetsen of u goed op weg bent met de re-integratieinspanningen in een verzuimdossier. Maak...

Lees meer